Privacyverklaring
loopbaanbegeleiding ommen overijssel



Houd op te zijn wie je was en word wie je bent

Privacyverklaring meynkracht, Loopbaanbegeleiding & Coaching



Meynkracht, Loopbaanbegeleiding & Coaching (meynkracht), gevestigd aan Vermeerstraat 10, 7731 SM Ommen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens.

meynkracht, Loopbaanbegeleiding & Coaching

Ilse Kodden, Loopbaancoach en Coach

Bezoekadres:

Vermeerstraat 10

7731 SM Ommen

www.meynkracht.nl

info@meynkracht.nl

06-38228478


Persoonsgegevens die meynkracht verwerkt.

Meynkracht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan meynkracht verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die meynkracht verwerkt:

•Voor- en achternaam.

•Geslacht.

•Adresgegevens.

•Telefoonnummer.

•E-mailadres.

•Opleidingsniveau.

•Gegevens over je dienstverband en arbeidsverleden, CV.

•Gespreksverslagen.

•Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, mondeling en telefonisch.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die meynkracht verwerkt.

Meynkracht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- Gezondheid (mits deze gegevens onderdeel zijn van een traject, bijvoorbeeld een reïntegratietraject 2e spoor).


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt meynkracht persoonsgegevens.

Meynkracht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Voor het onderhouden van contact indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Voor het opstellen van de offerte en factuur.

- Voor het afnemen van de beroepskeuzetest als deze in de offerte overeengekomen is.

- Voor het uitvoeren van de overeengekomen offerte.


Grondslag.

Meynkracht verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst zoals deze met jou is overeengekomen in de ondertekende offerte.


Hoe lang bewaart meynkracht persoonsgegevens.

Meynkracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Meynkracht hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.


Delen van persoonsgegevens met derden.

Meynkracht deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in opdracht van meynkracht, sluit meynkracht een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Meynkracht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Meynkracht maakt bij haar dienstverlening gebruik van een beroepskeuzetest via derden. Alleen in het kader van de beroepskeuzetest worden persoonsgegevens verstrekt aan derden. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de genoemde doeleinden.


Cookies.

Op de website worden alleen functionele cookies gebruikt zodat de website naar behoren werkt.


Hoe meynkracht persoonsgegevens beveiligt.

Meynkracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.



Heb je vragen of opmerkingen over het verwerken van je persoonsgegevens door meynkracht? Neem dan contact op met meynkracht.


(mei 2018).

loopbaanbegeleiding ommen overijssel
loopbaanbegeleiding ommen overijssel
loopbaanbegeleiding ommen overijssel
loopbaanbegeleiding ommen overijssel

Hart voor mens en organisatie